9 Ocak 2012

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!Allah’tan seni bir halden çıkarıp başka bir hale aktarmasını isteme. Zaten ...O dilerse, seni o halden çıkarmadan da halini değiştirebilir.

  Kişi evli ise bekârlığı, fakir ise zenginliği, gurbette ise vatanı, hasta ise sıhhati veya uzlette ise topluluğu vs. yahut da bütün bunların aksini arzulamamalıdır. Allah (c.c) neyin hayırlı olacağını en iyi bilendir. Kişi istesin veya istemesin O ne irade etmişse olacak odur.

 “Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz” (Tekvîr 81/29).

 Allah (c.c) Davud’a (a.s) şöyle vahyetmiştir:
“Ey Davud; Sen de diliyorsun ben de… Fakat ancak benim dediğim oluyor. Eğer benim irademe teslim olursan istediğini veririm. Yok teslim olmazsan istediğin uğrunda yorulursun ve yine benim dediğim olur.”

Hikem-i Ataiyye

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder